Metody

Metody i techniki

Terapia manualna

Metoda Mulligan’a

Metoda McKenziego

Metody terapeutyczne

Mnogość i zróżnicowanie urazów u pacjentów, indywidualność każdego z nich wymaga od dobrego fizjoterapeuty stosowania różnych metod i technik, które mają za zadania przywrócić pacjenta do jak najlepszego stanu sprawnego funkcjonowania. Na szczególną uwagę zasługuje również pozytywne nastawienie pacjenta na fizjoterapię a także wykonywanie „zadań domowych” zaleconych przez fizjoterapeutę, co stanowi nieodzowny, jeśli nie kluczowy w wielu przypadkach element procesu powrotu do zdrowia.

kontakt

skontaktuj się ze mną